Posts

,

ILO နှင့် မြန်မာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သက်တမ်းတိုး

(မဇ္ဈိမ) အဓမ္မ လုပ်အားပေးကိစ္စများ တိုင်ကြားရေးအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပါဝင်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ…