Posts

တရားမျှတမှုစာစောင် (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်)

တရားမျှတမှုစာစောင် (ဇူလိုင်) ယခုလတွင်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘာတူစာချုပ်(NCA)…