Posts

မတရားဖမ်းဆီးထားသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးမှ NLD အမတ်လောင်းများကို ပြန်လွှတ်မည်ဟု AA ပြော

မတရားဖမ်းဆီးထားသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးမှ တောင်ကုတ် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသုံးဦးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း…