,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအပေါ် သုံးသပ်ချက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ အထိ)

လုံခြုံရေးအန္တရယ် ရှိသည့်တိုင် အမှန်တရားကို ရဲဝံ့စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပေးခဲ့သူ များနှင့်…
,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလထိ)

ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးကို ပဓာနမထားပဲ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု သက်သေ…
,

လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လ)

ND-Burma မှ ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာကို အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့်…
,

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများ ဆိုးရွားစွာ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၁၁ ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော…

နိုင်ငံအဝှန်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားလာကြောင်း ND-Burma ၏ ၆ လတကြိမ်ထုတ်ဝေသည့် အစီရင်ခံစာ

ND-Burma မှ ၆လတကြိမ် ထုတ်ဝေသည့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာအရ စစ်တပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်…

မြန်မာနိုင်ငံအလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ မှ ဇွန်လအထိ

ND-Burma အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်ခံရ၍ နစ်နာခဲ့ရသူ…
,

မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီ - ဒီဇင်ဘာ

ND-Burma မှ ပြုစုထားသည့် ၂၀၁၆ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာအရ လူ့အခွင့်အရေးကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှုများ…
, ,

မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (ဇန္နဝါရီ မှ ဇွန်လ ၂၀၁၆)

သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ND-Burma မှတ်တမ်းများအရ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ…