,

အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

တောင်တန်း၊ ပြည်မ အတူတကွလွတ်လပ်ရေးယူရန် ကြိုးပမ်းသည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံညီလာ ခံအပြီး ၁၉…
, ,

လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေသေးသည့် ရွေးကောက်ပွဲ (အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်)

လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေသေးသည့်…