,

ဗိုက်မှောက်နေရသည့် ဘဝများ

ဗိုက်မှောက်နေရသည့် ဘဝများ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အတင်းအကျပ်နှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားနေသည့် အခွန်ကောက်ယူမှုစနစ်၏…