,

မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၁ ရွေးကောက်ပွဲ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ

ကွန်ရက်၏အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လူ့အခွင့်အ‌ရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာ နိုင်ငံ)…
, ,

လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေသေးသည့် ရွေးကောက်ပွဲ (အစီရင်ခံစာ အကျဉ်းချုပ်)

လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေသေးသည့်…
,

လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေသေးသည့် ရွေးကောက်ပွဲ

ယခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် စစ်အစိုးရက ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဟု…