,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ

!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");Dec19…

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း သင်တန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

” လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း သင်တန်းလက်စွဲစာအုပ်ကို လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက်…

အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးကော်မရှင်များ

အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာဘာလဲ။ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးကော်မရှင်ဆိုသည်မှာ…
,

မားတပ်စ် လူ့အခွင့်အရေးအချက်အလက် ထိမ်းသိမ်းမှုစနစ်

ဂရိဘာသာစကားအရ သက်သေခံခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် Martus ဆိုသည်မှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနှင့်…