လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ

,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေ (၁၅)ရက်မှ (၂၁) ရက်နေ့ထိ

မေ (၁၅)ရက်မှ (၂၁)ရက်နေ့အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်များက ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့နှင့် ကယားပြည်နယ်…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေ (၈)ရက်မှ (၁၄) ရက်နေ့ထိ

မေလ(၈)ရက်မှ (၁၄)ရက်နေ့အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်များက မွန်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေ (၁)ရက်မှ (၇) ရက်နေ့ထိ

မေလ(၁)ရက်မှ (၇) ရက်နေ့အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်များက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီ (၂၂)ရက်မှ (၃၀) ရက်နေ့ထိ

ဧပြီလ ၂၂ ရက်မှ ၃၀ရက်အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်သားများက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝက်လက်မြို့နယ်မှ…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီ (၁၅)ရက်မှ (၂၁) ရက်နေ့ထိ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၅)ရက်မှ (၂၁) ရက်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ကြုံတွေ့ရသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီ (၈)ရက်မှ (၁၄) ရက်နေ့ထိ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၈)ရက်မှ (၁၄) ရက်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ကြုံတွေ့ရသည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီ (၁)ရက်မှ (၇) ရက်နေ့ထိ

ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၂)ရက်မှ (၃၁) ရက်နေ့ထိ

မတ်လ ၂၂ရက်မှ ၃၁ရက်အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်မှ ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့်…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (မတ်လ ၁၅ မှ ၂၁) ရက်နေ့ထိ ၂၀၂၃

မတ်လ ၁၅ရက်မှ ၂၁ ရက်အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှ…
,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (မတ်လ ၈ မှ ၁၄) ရက်နေ့ထိ ၂၀၂၃

မတ် ၈ ရက်မှ ၁၄ရက်အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်မှ ရှမ်းတောင် ပင်လောင်းမှ ဒေသခံ ပြည်သူ ၃၀ကျော် အပါအဝင်…