ဤအစီရင်ခံစာတွင် မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အနန့်ပါ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကို အထူးပြုတင်ပြထားပြီး၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း၌ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံတွင် တပ်မတော်၏ လက်လွတ်စပယ် လေကြောင်းဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းတင်ပြထားပါသည်။