,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (မတ်လ ၁ မှ ၇) ရက်နေ့ထိ ၂၀၂၃

မတ်လ ၁ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်း စစ်အာဏာရှင်တပ်က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့နယ် တာတိုင်ကျေးရွာ…