,

လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ (ဇန်နဝါရီ ၂၂ မှ ၃၁) ရက်နေ့ထိ

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ (၂၂)ရက်မှ (၃၁) ရက်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ကြုံတွေ့ရသည့်…