၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက် အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အမြောက်အများကို ကျူးလွန်ပြီး နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သည့် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုနှင့် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံအပြား၌ ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်အုပ်စု၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ချက်များအား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက်(မြန်မာနိုင်ငံ) ND Burma ၊ ညီမျှခြင်းမြန်မာ၊ Spring Archive တို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။