,

ရွှေဘိုမှ ခုခံမှုမရှိသည့်ရွာကို မီးရှို့သည့်တပ်က သက်ကြီး ၄ ဦးကို ပစ်သတ်

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရွှေဘို မအူပင်ရွာမှ စစ်သား ၇၀ ခန့် ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် သက်ကြီးဒေသခံ…