စစ်အုပ်စုတို့၏ အာဏာသိမ်းကြံစည်မှုနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမှု့စီးပွားထိခိုက်နစ်နာခဲ့မှုများ

မြန်မာနိုင်ငံသည် သဘာဝသယယဇာတ၊ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ယာဉ်ကျေးမှုများကြွယ်ဝသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားတို့၏အြမင်သစ်များ၊ ခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းအင်နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကြီး၏ ကြီးမားသောအင်အားဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြည်တွင်းစစ်၏ စစ်တလင်းလည်းဖြစ်နေပြန်သည်။ ပြည်တွင်းစစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရက်စက်မှုများနှင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သော အသက်အိုးအိမ်များအတွက်မူ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်သာ အဓိကတာဝန်ရှိနေသည်။ စစ်အုပ်စုသည် နိုင်ငံသားများအပေါ် ဆိုးဝါးလွန်းသောရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်နေပြီး ၎င်းကျူးလွန်မှုများအတွက် အပြစ်ပေးခံရမှုကလည်း ကာလကြာရှည်စွာလွတ်မြောက်နေသည်။