မြင်းခြံထောင်တွင် ထောင်ပြောင်းနိုင်ကျဉ်းများ အုပ်စုဖွဲ့အရိုက်ခံရ

အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM) တွင် ပါဝင်ထားသည့် ကျောင်းဆရာတစ်ဦးကို ထောင်မှူးအပါအဝင် ထောင်ဝန်ထမ်း…