ခုခံတော်လှန်ရေးအားကောင်းသော်လည်း အကူအညီအထောက်အပံ့များ ပိုလိုအပ်နေသည်။ စစ်အုပ်စု လိုလားသော ပြည်သူ့စစ်များ ပေါ်ပေါက်လာပါက အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ရမည့် အရပ်သားတို့၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ပို၍  ခြိမ်းခြောက်လာမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ရပ်ရွာ အသိုင်းအဝိုင်းအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေပြီး မတရား အာဏာရယူထားသည့် စစ်အာဏာရှင်တို့အား တွန်းလှန်နေသည့် PDFs နှင့် EROs များအား အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အားပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။