,

မုန်တိုင်ပင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ

"သုံးနာရီခွဲလောက်။ အဲဒီကျတော့ သူတို့က ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့… အချိန်ကျပြီ၊ တုတ်လိုက်တော့လို့…