သေဒဏ်ပေးခံရသူများအား လက်တွေ့ကွပ်မျက်ရန် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လူမဆန်သကဲ့သို့ ဥပဒေနှင့်လည်းမညီပါ။ #မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှုသည် နှောင့်နှေးပြီး ငြင်းပယ်ခံနေရသည်။ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှ အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ရန် ပို၍လိုအပ်နေသည်။