အပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ ၁၂ ရက်နေ့အထိ

သေဒဏ်ပေးခံရသူများအား လက်တွေ့ကွပ်မျက်ရန် စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လူမဆန်သကဲ့သို့…