#အာဆီယံမှ ကမ်းလှမ်းမှုထက် ပိုမိုသည့် အကူအညီများ #မြန်မာပြည်သူများ ရရှိရန် ထိုက်တန်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသော လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများနှင့် NUG အပါအဝင် လက်တွေ့ မြေပြင်တွင် ဆောင်ရွက်နေသူများ၏ အသံများကို အာဆီယံအနေဖြင့် နားထောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်တို့ ကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုများအတွက် တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုရှိစေမည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန်လိုသည်။