ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ဆဲနိုင်ငံအတွက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် အရေးကြီးပြီး အခြေခံကျသည်။ မြန်မာစစ်တပ်အောက်တွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးထားရုံသာမက သေစေနိုင်လောက်သည့် အကျိုးဆက်များနှင့် ဆိုးရွားစွာ ကျဆင်းနေသည်။