အပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့ထိ

ဒီမိုကရေစီ ရှင်သန်ဆဲနိုင်ငံအတွက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သည် အရေးကြီးပြီး အခြေခံကျသည်။ မြန်မာစစ်တပ်အောက်တွင်…