,

ကျန်းမာရေးလုပ်သားများသည် ပစ်မှတ်များမဟုတ်

မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေမှာ ပို၍ မတည်မငြိမ်ဖြစ်လျှက်ရှိသည်။ သိန်းနှင့်ချီသည့်…