အပတ်စဉ်ထုတ်ပြန်ချက် မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ (မတ်လ ၂၈ မှ ဧပြီ ၃ရက်)ထိ

စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြရာတွင် ပါ၀င်မှုကြောင့် လူငယ်များသည် အကြမ်းဖက်စစ်ခုံရုံးတွင်…