စစ်ဏာသိမ်းမှုနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်နေသော ပြည်သူတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု အရှိန်သည် လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိပါ။ ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေရသူများ အတွက် အကူအညီများပေးရန် နှင့် စစ်ကောင်စီမှ ကျူးလွန်သော ရာဇ၀တ်များအတွက် ပို၍ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုနေကြသည်။ အပြစ်ပေးအရေးယူခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေမှု အဆုံးသတ်ရမည်။ အပတ်စဉ်နောက်ဆုံးအခြေအနေ ကျဉ်းချုပ်တွင်ရှုပါ။