ဇွန်လ ၈ ရက် ၂၀၂၁
စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့သည်မှာ ၄ လ ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့ အပေါ် လိုအပ်သောအရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြည်သူလူထုအား အကူအညီများပေးရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို အရပ်သားပြည်သူများက ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြသည်။
စစ်ကောင်စီ၏ အာဏာရှင် စနစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ပြည်သူများ လက်ခံ သည်းခံမည်ဟုတ်ကြောင်းနှင့် အရပ်သားပြည်သူများကို ကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း စစ်အာဏာပိုင်များ နားလည်သဘောပေါက်သင့်သည်။ စစ်တပ်၏ တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှုမရှိခြင်းသည် စစ်တပ်အား အပြစ်ကျူးလွန်သော်လည်း ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမှ ကင်းလွတ်စေသည့် ဓလေ့ကိုပို၍ အမြစ်တွယ်စေသည်။ အပြည့်အစုံကို အပတ်စဉ်နောက်ဆုံးအခြေအနေ ကျဉ်းချုပ်တွင်ရှုပါ။