ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ မိဘများ၊ ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများသည် စစ်ကောင်စီအောက် “ကျွန်ပညာရေး “ကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ကြသည်။ ပြည်သူများ ဆက်လက်ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြနေဆဲဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာသိမ်းသည့်အချိန်မှစ၍ ထင်ရှားသည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကျဥ်းချုပ် ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။