လွန်ခဲ့သည့် အပတ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူများအပေါ် တပ်မတော်မှ ဆက်လက်၍ အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းနေသည်။ ပစ်ခတ်မှုကို ခုခံရန် ပြုလုပ်ထားသည့် အတားအဆီးများကို ဖြိုဖျက် နေသည့်အတွက် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးနေမှုများ မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်ရှိ လမ်းများပေါ်တွင် ပြည့် နှက်နေသည်။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် မိုဘိုင်းအင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှုများကို အပတ်စဥ် အကျဥ်းချုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။