တရားမျှတမှုစာစောင် (သြဂုတ်လ)

တရားမျှတမှုစာစောင် (သြဂုတ်လ) ယခုလအတွင်းတွင် အစိုးရသည် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် ပင်လုံညီလာခံ…