တောင်တန်း၊ ပြည်မ အတူတကွလွတ်လပ်ရေးယူရန် ကြိုးပမ်းသည့် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ပင်လုံညီလာ ခံအပြီး ၁၉ ၄၈ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှတို့ထံမှ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ကချင်၊ ရှမ်းနှင့် ချင်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမြန်နိုင်ငံအတွင်း တိုင်းရင်းသားများအကြား တန်းတူညီမျှမှုရရှိန် ပင်လုံသဘောတူညီချက်ဖြင့် ကတိပြုခဲ့ကြသည်။
ပင်လုံသဘောတူညီချက် သဘောတူညီချက်၊ တိုင်းရင်းသားများ ကိုယ်ပိုုင်ပြဌာန်း ခွင့်နှင့် တန်းတူညီမျှမှုတို့ကို တောင်းဆိုနေသော်လည်း များမကြာမီမှာပင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရတပ်များအကြား လက်နက်ကိုုင်တိုက်ပွဲများ စတင်ခဲ့သည်။