မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ မွန်ဒေသအတွင်း အတိတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအတွက် အသိအမှတ်ပြုပေးစေလိုမှုနှင့် တရားမ ျှတမှု ပြန်လည်ရှာဖွေပေးစေလိုမှု

၂၀၁၀ စတင်ပြီး စစ်အစိုးရမှ အရပ်သားအစိုးရသို့ကူးပြောင်းလာပြီးနောက် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးသည် နိုင်ငံရေးသမားများကြား ရေပန်းစားလာသော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂၀၁၅ သမိုင်းဝင်အောင်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီစနစ်ကို တည်ဆောက်ရန်နှင့် တစ်ကွဲတစ်ပြားစီဖြစ်နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းများကိုပေါင်းစည်းရန်အတွက် မေ ျှာ်လင့်ချက်တစ်ခုကိုမွေးဖွားစေခဲ့သည်။