​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​မှတ်​တမ်း​ကွန်​ရက်​မှ Reparations workshop ​ကို ​မေ​လ ၃၁​ရက်​နေ့​မှ ​ဇွန်​လ ၁​ရက်​နေ့​အ​ထိ ​ပြု​လုပ်​ကျင်း​ပ​ခဲ့​ပါ​သည်။ ​ကွန်​ရက်​အ​ဖွဲ့​ဝင် ​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​အ​ပြင် ၈၈ ​မျိုး​ဆက် ​ပွင့်​လင်း​လူ့​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း (88 generations and Open Society)၊ ​က​ရင်​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​အ​ဖွဲ့ (Karen Human Rights Group)၊ ​အာ​ရှ​တ​ရား​မ ျှ​တ​မှု​နှင့် ​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​အ​ဖွဲ့ (Asia Justice and Human Rights), Wimutti Volunteer Group (WVG), Open Myanmar Initiative, (OMI), Genuine People’s Servants (GPS) ​တို့ ​မှ ​လူ​ဦး​ရေ ၃၃​ဦး​တက်​ရောက်​ခဲ့​ကြ​သည်။

​အ​လုပ်​ရုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ ​ပြု​လုပ်​ရ​ခြင်း​ရည်​ရွယ်​ချက်​မှာ ​ပြန်​လည်​ကုု​စား​မှု (Reparations) ​လုုပ်​ဆောင်​နိုုင်​မည့် ​ချိုး​ဖောက်​မှု ​အ​မျိုး​အ​စား​များ​ရွေး​ချယ်​ခြင်း၊ ​ဦး​စား​ပေး​ရွေး​ချယ်​ရ​မည့် ​နစ်​နာ​ခဲ့​ရ​သူ​များ (​အ​ကာ​အ​ကွယ်​မဲ့​သူ​တွေ၊ ​ကန့်​သတ်​ခံ​အုုပ်​စု) ​အ​စိုုး​ရ​မ​ဟုုတ်​သော​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​များ​၏ ​လက်​ရှိ​အ​ကူ​အ​ညီ​ပေး​နေ​မှု​များ​အား​ထိ​ရောက် ​အောင် ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်း၊ ​ပြန်​လည်​ကုု​စား​ရေး​နှင့် ​ပတ်​သက်​ပြီး​အ​စီ​အ​စဉ်​များ​ရေး​ဆွဲ​ခြင်း​နှင့် ​အ​ကောင်​အ​ထည် ​ဖော်​ရာ​တွင် ​လိင်​ကွဲ​ပြား​မှု​အ​ပေါ် ​ထည့်​သွင်း​စဉ်း​စား​ခြင်း၊ ​တ​ခြား​လမ်း​ညွှန်​မှု​များ ​ချ​မှတ်​နိုုင်​ရန်​ဖြစ်​သည်။

​အ​လုပ်​ရုံ​ဆွေး​နွေး​ပွဲ​တွင် ​ကင်​ညာ၊ ​ဖိ​လိ​ပိုင်၊ ​အ​ရှေ့​တီ​မော​နှင့် ​အင်​ဒိုး​နီး​ရှား​နုိုင်​ငံ​များ​၏ ​အ​တွေ့​အ​ကြုံ​တို့​ကို ​လေ့​လာ​ပြီး၊ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​အ​တွက် ​အ​တု​ယူ​သင့်​သော ​သင်​ခန်း​စာ၊ ​အ​တွေ့​အ​ကြုံ ​စ​သည့်​တို့​ကို​လည်း ​ဖ​လှယ်​ခဲ့​ကြ​ပါ​သည်။ ​ထို့​အ​ပြင် ​သတ်​ဖြတ်​ခြင်း၊ ​အ​စ​အ​န ​ပျောက်​ဆုံး​ခြင်း၊ ​ညှဉ်း​ပန်း​နှိပ်​စက်​ခြင်း၊ ​လူ​မ​ဆန်​စွာ ​ပြု​မူ​ခြင်း၊ ​မု​ဒိမ်း​ကျင့်​ခြင်း၊​အ​ခြား ​လိ်င်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ ​အ​ကြမ်း​ဖက်​ခြင်း​များ၊ ​အ​တင်း​အ​ဓ​မ္မ​နေ​ရပ်​ရွှေ့​ပြောင်း​ခြင်း ​စ​သည့် ​ခေါင်း​စဉ်​များ​ကို ​ဦး​စား​ပေး ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြ​ပြီး  ​ပြန်​လည်​ကုု​စား​မှု (Reparation) ​လုုပ်​ဆောင်​ရန် ​အ​ထူး​ဦး​စား​ပေး​ရ​မည့် ​လူ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ချိုး​ဖောက်​ခံ​ရ​သူ​များ ​နှင့် ​ပြန်​လည်​ကု​စား​မှု ​ပြု​လုုပ်​ရ​မည့် ​ပုံု​စံ​တိုု့​ကိုု ​တက်​ရောက်​ခဲ့​ကြ ​သော ​အ​ဖဲွ့​အ​စည်း​များ​မှ  ​အ​သေး​စိတ် ​ဆွေး​နွေး​ခဲ့​ကြ​ပါ​သည်။