လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ယက် (မြန်မာနိုင်ငံ)၊ Voluntary Service Overseas (VSO) နှင့် အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) တို့ စုပေါင်း၍ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများအကြောင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို မကြာသေးမှီက ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

ထိုအလုပ်ရုံ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ထိုအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများသည် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်နေမှုများအကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံတကာတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအတွက် တရားမျှတမှု ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊  နိုင်ငံတကာ ဥပဒေများနှင့် ယှဉ်ထိုး၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆိုးဝါးလှသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။