ညဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှု

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ)သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ရွေးကောက်ပွဲမှစ၍ မြန်မာအစိုးရ ၏ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် အနိုင်အထက်ပြုကျင့်မှု များကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော အစီရင်ခံစာ သစ်တစောင်အား ဘန်ကောက်တွင် ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။