ပုံမှန်အစီရင်ခံစာ

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) က ထုတ်ဝေသော ယခုအစီရင်ခံစာသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် သူ၏ အစိုးရ တာဝန်စယူခဲ့သော ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ အစိုးရသက်တမ်း တနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသော အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ)က ပြုစုရေးသားထုတေ်၀သော ယခု အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီမှ စက်တင်ဘာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ယက် (မြန်မာနိုင်ငံ) (အဲန်ဒီ ဘားမား) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများမှ စစ်အစိုးရ၏ အာဏာအလွဲသုံး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို မည်သို့ဆန့်ကျင် ရင်ဆိုင်သည်ဆိုသည့်