အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာ

လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ရက် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလှမ်းဝေးနေသေးသည့် ရွေးကောက်ပွဲ – ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု မှတ်တမ်းများ အစီရင်ခံစာ အား အကျဉ်းချုပ် ထုတ်ဝေသည့် စာစောင် ဖြစ်ပါသည်။ Download