ဓါတ်ပုံသတင်း

National အဆင့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများဖိုရမ်ကို ၂၀၁၇

National အဆင့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများဖိုရမ်ကို ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၊ ၂၀ တွင် ရန်ကုန်မြို , Summit Parkview Hotel ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဖိုရမ်တွင် တအောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းမှ ND-Burma ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လွေးပိုးကမေဲးခြိုဝ်းက ‘Armed Conflicts and Human Rights Violations in Myanmar’ အကြောင်းအရာကို တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသင်တန်း

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ကွန်ရက် ND-Burma မှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသင်တန်း ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလ ျှက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းကို ND-Burma ကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ ၂၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။

အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု သင်တန်းကို ထားဝယ်မြို့တွင်ပို့ချ

ထားဝယ်မြို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာရှိ လောကအလင်းရုံးခန်းတွင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု သင်တန်းကို မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ကွန်ရက်နှင့် ထားဝယ်အမျိုးသမီးသမဂ္ဂတို့ ပူးပေါင်းကာ နိုဝင်ဘာ ၈-၁၃ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။