အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသင်တန်း

အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသင်တန်း

လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ကွန်ရက် ND-Burma မှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသင်တန်း ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၄ ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလ ျှက်ရှိပါသည်။ သင်တန်းကို ND-Burma ကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ ၂၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *