အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု သင်တန်းကို ထားဝယ်မြို့တွင်ပို့ချ

အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု သင်တန်းကို ထားဝယ်မြို့တွင်ပို့ချ

ထားဝယ်မြို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာရှိ လောကအလင်းရုံးခန်းတွင် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှု သင်တန်းကို မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ကွန်ရက်နှင့် ထားဝယ်အမျိုးသမီးသမဂ္ဂတို့ ပူးပေါင်းကာ နိုဝင်ဘာ ၈-၁၃ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *