မွန်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်တပ်မှ ဒေသခံပြည်သူများအား မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မျှ မရှိဘဲ စစ်ဆေးနေပုံ

Burmese_military_checking_the_local_people_in_Mon_State_without_any_reason

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.