မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၃ခုနှစ် ဇူလိုင် – ဒီဇင်ဘာ)

လူ့အခွင့်အရေးကွန်ရက်(မြန်မာနိုင်ငံ)သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်နေသည့် အဖွဲ့အ စည်းဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံတနံအလျားတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို လက်လှမ်းမီသမျှ အစဉျတ စိုက် လေ့လာစောင့်ကြည့်နေပါသည်။

ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သည့် အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်၀က်ဖြစ်သည့် ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကွန်ရက်မှ အထောက်အထားခိုင်လုံစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ၁၀၆ ခုကို ထုတ်နှုတ်အစီရင်ခံ တင်ပြထားခြင်းဖြစ် သည်။

အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများတွင် မြေယာသိမ်းဆည်းမှုက အများဆုံးဖြစ်ပြီး ညႇဉျပန်းနှိပ် စက်မှု၊ မတရားဖမ်းဆီးမှု၊ မတရား သဖြင့် အခွန်ကောက်ခံမှု၊ တရားလက်လွတ်သတ်ဖြတ်မှု၊ အတင်းအဓမ်မခိုင်းစေမှု၊ လူကုန်ကူးမှု၊ အတင်းအဓမ်မရှှေ့ပြောင်းမှု၊ အဓမ်မပြုကျင့် မှု စသည်တို့ကို တွေ့ရှိရသည်။

သမ်မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဥရောပခရီးစဉျနှင့် ပြည်သူများသို့ ရေဒီယိုမှ ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းများတွင် လည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်အကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉျးသားမရှိစေရန် ကြိုးစားမည်ဟု ကတိက၀တ် များပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၃ခုနှစ်အကုန်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉျး သား ၃၃ ဦး ကျန်နေသေး သည်ဟု လက်ကျန်နိုင်ငံရေးအကျဉျးသား စိစစ်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

Download

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.